Tensta gymnasium

Tensta gymnasium är det som tidigare hette Ross Tensta gymnasium. Skolan håller på att renoveras och därför ryms inte så många elever just nu. Cirka 150-200 elever går språkintroduktion här, men när renoveringen är färdig kommer skolan bli större och erbjuda fler program.

Introduktionsprogrammet man har nu är för den som vill bli behörig så man kan gå ett vanligt nationellt gymnasieprogram sen, eller om man vill kunna komma ut i arbetslivet.

Gymnasieskolor i Spånga och Kista

Egentligen är det bara Tensta gymnasium som ligger i själva Tensta, men i Spånga och Kista finns ett par andra, och eftersom det är i närheten vill jag skriva om dem också.

Spånga gymnasium har ca 600 elever. De program man har är dels det högskoleförberedande naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet och dels naturbruksprogrammet som är ett mer yrkesinriktat program. Där har man två olika inriktningar: djurvård eller trädgård. Man har också en gymnasiesärskola med inriktning på naturbruk.

I Kista finns Stockholm Science and Innovation School som är en ny skola med inriktning på teknik. De program som finns där är informations- och medietekniksprogrammet och teknikvetenskapsprogrammet. Man har samarbete med olika företag och universitet och den forskning som drivs där.

I Kista finns också Stockholms byggtekniska gymnasium där man har yrkesutbildningar inom byggsektorn, och man arbetar också i samarbete med företag inom branschen. De program som finns är bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. Förutom det finns yrkesintroduktion, språkintroduktion, gymnasiesärskola och vuxenutbildningar.

En sista gymnasieskola i Kista har varit Säkerhetsgymnasiet, som haft utbildningar med inriktning på bevakning och säkerhetsbranschen. Från och med hösten 2016 tar de inte emot nya elever och skolan kommer avvecklas successivt, i takt med att eleverna går ut sina program.