I området av Hjulsta, Tensta och Spånga i Stockholm finns flera olika grundskolor. Här kan du läsa lite om dem.

Grundskola i Hjulsta

Hjulsta grundskola är en grundskola har ca 400 elever, från förskoleklass till årskurs nio. Många här har ett annat modersmål och därför arbetar man för att utveckla språket oavsett vilket ämne det handlar om.

Grundskolor i Tensta

Elinsborgsskolan är en skola med ca 330 elever, och åldern är mellan 6 och 12 år. Eleverna har 35 olika modersmål, och undervisningen sker i nära samarbete med modersmålslärarna. Gullingeskolan ligger mitt i Tensta och har ca 300 elever. Här finns specialpedagoger och också särskola för dem som har särskilda behov. Enbacksskolan ligger också i Tensta, och har elever från förskoleklass upp till årskurs nio.

Grundskolor i Spånga

Spånga grundskola är en skola med elever från årskurs sju till årskurs nio. Skolan har knappt 470 elever. Kunskapsskolan i Spånga är för elever från årskurs fyra till nio. Kunskapsskolan i Sverige har drivit skolor sen år 2000 och har idag 29 grundskolor, 7 gymnasieskolor och drygt 12000 elever sammanlagt. Askebyskolan ligger i Rinkeby och har ca 380 elever, från förskoleklass till årskurs sex. Man har också en grundsärskola. Rinkebyskolan ligger också i Rinkeby, och har elever från årskurs sju till nio.

Grundsärskolor

För de elever som har särskilda behov finns särskolor, de tar oftast emot elever med autismspektrumtillstånd. Det finns en särskola vid Gullingeskolan, som har en klass med två lärare och flera assistenter. I samma lokaler finns fritids. Rinkebyskolans särskola har en klass för högstadieelever och träningsklasser för elever från förskoleklass upp till högstadiet. Det går ca 10 elever i högstadieklassen och ca 20 i träningsklasserna. Marcusskolan är en skola för elever med AST (autismspektrumtillstånd) och utvecklingsstörning. Det är för elever från förskoleklass upp till årskurs 10. Askebyskolans särskola har undervisning för elever från förskoleklass till årskurs 5, och har också träningsskola för samma åldersgrupp.